Información Legal

Titularidade da web

As presentes disposicións regulan o uso do portal www.fegaba.com, do que é titular a FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO, con NIF V15115306, e domicilio en Estadio Multiusos de San Lázaro, porta 14, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) teléfono 981 58 50 40, dirección de correo electrónico: secretaria@fegaba.com, e que figura inscrita no Rexistro Xeneral de Clubs e Entidades Deportivas da Xunta de Galicia coa referencia F00479.

Uso do portal

A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal (en adiante, o ‘Usuario’) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. A utilización da web ten carácter gratuito, non esixe suscripción e non implica o establecemento de relación comercial algunha.

O titular deste portal resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa web, polo que o Usuario deberá revisar o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Portal.

O Usuario da web comprométese a facer un uso correcto do Portal de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá dos calesquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimento de devandita obriga, quedando o titular do portal exonerado de calquera tipo de responsabilidade respecto diso.

Queda expresamente prohibido o uso do Portal con fins ilícitos ou lesivos dos dereitos do titular deste portal, de terceiros, ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) ou imposibilite a normal utilización destes por parte doutras persoas.

Así mesmo, queda prohibida a manipulación dos datos identificativos do titular do portal contidos no presente espazo web así como a dos elementos técnicos, dos contidos, da información e en xeral da configuración do espazo web.

Contidos

Con carácter meramente enunciativo, o Usuario de acordo coa lexislación vigente deberá absterse de: Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición, comunicar públicamente, transformar ou modificar os Contidos salvo nos casos autorizados na lei ou expresamente consentidos por quen ostente a titularidad dos dereitos de explotación no seu caso.

Enlaces: O titular do portal non se fai responsable da información que conteñan as páxinas web de terceiros ás que se poida acceder a través dos links ou enlaces que esta páxina ofreza, sendo exclusiva responsabilidade do Usuario que accede a eles ou os utiliza. A existencia de links ou enlaces incluídos neste portal ten finalidade meramente informativa respecto da existencia doutras fontes de información relacionada.

Así mesmo, queda prohibida a manipulación dos datos identificativos do titular do portal contidos no presente espazo web así como a dos elementos técnicos, dos contidos, da información e en xeral da configuración do espazo web.

Limitación de garantías e responsabilidades

O titular da páxina web se exime de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse de problemas técnicos, da presenza de virus ou doutros elementos que poidan ocasionar fallos ou alteracións nos seus equipos informáticos e ficheros ou documentos almacenados nos sistemas informáticos dos usuarios do sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos do Portal, entendendo por estes a título meramente enunciativo os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuales ou sonoros, marcas, nomes comerciais, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte (en diante, os ‘Contidos’), son propiedade intelectual do titular da páxina web ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación recoñecidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual sobre os mesmos, salvo aqueles que resulten estrictamente necesario para o uso do Portal.

Uso de cookies

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página web. Esta información se registra en pequeños archivos que son guardados en los equipos informáticos del usuario correspondiente de forma imperceptible. Cada vez que el usuario vuelve a acceder al sitio web en cuestión estos archivos se activan automáticamente de manera que se configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores visitas. En definitiva, las cookies son ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del usuario y asociados inequívocamente a este terminal. Las cookies no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores.

El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta del momento en que esto ocurre. El Portal es accesible sin necesidad de que estén activadas las opciones referentes a los archivos cookie, si bien pueden impedir el correcto funcionamiento de mecanismos de seguridad para servicios exclusivos o determinados servicios que requieren de una mayor seguridad. Por norma general, la finalidad de los archivos cookie del Portal es la de facilitar la navegación del Usuario.

¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web?

A continuación se muestra una tabla con las Cookies utilizadas en este sitio web:

TIPO DESCRIPCIÓN PROVEEDOR
Cookie de Rendimiento Se trata de cookies que recogen información sobre cómo utiliza el sitio web (por ejemplo, las páginas que visita o si se produce algún error) y que también ayudan a la localización y solución de problemas del sitio web. Toda la información recogida en las mismas es totalmente anónima y nos ayuda a entender cómo funciona nuestro sitio, realizando las mejoras oportunas para facilitar su navegación. Propias
     

Protección de datos

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO (en adiante A ENTIDADE), con dirección ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO, PORTA 14, 15707 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) secretaria@fegaba.com.

1.- finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo nos facilite no apartado “Comentarios”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:
 Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
 Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
 Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2.- lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información.

3.- destinatarios de cesións
Non cederemos os seus datos a terceiros.

4.- dereitos
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.
– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
– Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO, PORTA 14, 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA – A CORUÑA; secretaria@fegaba.com.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO en ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO, PORTA 14, 15707, SANTIAGO DE COMPOSTELA – A CORUÑA; secretaria@fegaba.com

5.- medidas de seguridade
FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

Protección de datos – redes sociais – twitter

Este é o perfil do Responsable de Tratamento: FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO, secretaria@fegaba.com.

De acordo co establecido pola normativa de protección de datos, informámoslle ao facer uso desta páxina, vostede atense á política de protección de datos disposta por Twitter.

Deberá ter en conta que, ao realizar comentarios ás publicacións desta páxina, tanto os comentarios realizados como o seu nome de usuario serán visibles e accesibles para o resto de usuarios desta páxina. Vostede mesmo poderá editar e/ou eliminar os comentarios que vostede mesmo realizase.

Se desexa que se elimine algún comentario, fotografía, vídeo ou calquera outro elemento relacionado co seu usuario, poderá comunicalo enviándonos unha mensaxe privada, ou por correo electrónico: secretaria@fegaba.com.

Lei e xurisdición

As relacións que se establezan entre o titular desta páxina web e os usuarios da mesma someteranse á lexislación e xurisdición españolas.

 

 

Comparte:

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram