Normativa

Dende aquí tes acceso a documentos de carácter legal e regulamentario, tanto os que corresponden ao ámbito da Federación Galega de Baloncesto como os que rexen na práctica xeral do baloncesto.

· Os Estatutos da Federación, que establecen as normas xerais de réxime interno relativas á composición e o funcionamento do órgano.

· O Regulamento Xeral da Federación, que determina a normativa asociada aos distintos estamentos do baloncesto galego (clubs, adestradores, árbitros, xogadores, etc.), ás competicións, aos órganos administrativos e técnicos e mais ás cuestións de disciplina deportiva.

· As Regras de Xogo oficiais FIBA 2022 e Regras de xogo oficiais Minibasket. 

· O Regulamento de Licencias FGB.

· A Normativa Oficial de Terreos de Xogo, que delimita os diferentes niveis e capacitacións das instalacións para a práctica do Baloncesto.

Estatutos FGB

Regulamento Xeral FGB 2024  – 2025

Regulamento Disciplinario 2024 – 2025

Regulamento de Licencias FGB

Normativa FGB Terreos de Xogo

Homologación Terreos de Xogo

As Programacións das diferentes áreas de traballo e actividades da Federación Galega de Baloncesto. 

Calendario Actividades 2024 – 2025