Cualificacións do Curso Superior de Adestradores de Baloncesto 2013

FEB

FEB

A Federación Española de Baloncesto comunica que, unha vez reunida a Comisión de Avaliación do Curso Superior de Adestradores de Baloncesto 2013, celebrado na súa parte non presencial do 9 de abril ao 9 de xullo, e na súa parte presencial do 13 ao 29 de xullo en Tenerife, os resultados correspondentes aos alumnos pertencentes á Federación Galega de Baloncesto son:

Alumnos Aptos

Cristina Castells Castaño
David González Beceiro
Ignacio Silva Fernández

Os tres adestradores, tras obter a cualificación de apto en todas as avaliacións realizadas na fase presencial do CES 2013, terán, a continuación, que elaborar e presentar o proxecto final (do 1 de agosto ao 28 de febreiro) e comezar as súas prácticas no centro que seleccionen

Alumnos nos Aptos

Ángel Riobó Navia
José Luis Mejuto González
Manuel Martín Ferreiro

No seu caso, tras obter a avaliación de non apto nalgunha das avaliacións realizadas na fase presencial do CES 2013, estes alumnos terán a obriga de presentarse en segunda convocatoria á materia ou materias non aptas.

Comparte:

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram