COMUNICADO – FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO

A Xunta Directiva desta Federación quere mostrar o seu apoio incondicional ante situacións de especial vulnerabilidade que afecten ou poidan afectar a calquera membro do noso colectivo; un grupo composto por máis de 12.000 persoas, entre as que promovemos, dende a fundación desta Federación, un deporte san, seguro e xusto.

Todos os órganos de dirección, xestión e de control da  FGB prestan atención especial á protección de calquera dos seus membros, especialmente dos menores de idade, configurándose como unha tarefa primordial, animando e ofrecendo apoio psicoxurídico, a calquera membro que así o demande, e en calquera momento que se fixese preciso. Neste aspecto, a nosa tolerancia coa posible comisión de actos contrarios a ese espírito é CERO. 
En datas recentes, e como consecuencia de feitos denunciados expresamente ante os Xulgados, alleos ás actividades federativas, chegou a coñecemento desta institución que un dos seus membros, empregado da mesma, viuse inmerso –condenado e sentenciado- nunha desas situacións especialmente reprobables, rexeitables e deplorables que afectaban directamente á integridade psíquica e vulnerabilidade de determinadas persoas, e máis concretamente de menores de idade.
Queremos resaltar que, ante o primeiro coñecemento dunha situación desta índole por parte dunha persoa que forma parte do organigrama federativo, iniciáronse inmediatamente dilixencias de investigación, que culminaron co seu despido inmediato e a separación do colectivo, en todos os seus ámbitos, do individuo en cuestión; tendo coñecemento que con posterioridade se celebrou, ante os Tribunais ordinarios, unha vista á que se chegou a un acordo coa Fiscalía por situacións que esta Federación considera absolutamente intolerables nun dos seus membros.
Ante a aparición de testemuños en redes sociais que levan a pensar que os seus actos reprobables poidan terse producido en ámbitos de actividades federativas, esta Federación prosegue as súas investigacións convidando e animando a que calquera persoa que, en calquera momento, poida sentir ou ter sentido que algún membro do colectivo, vulnere ou vulnerase ou dalgunha maneira perturbe ou perturbase a súa situación íntima e persoal ou a de calquera dos seus membros, o comunique e faga saber oficialmente a esta Federación, ou ben utilice os camiños xudiciais correspondentes, estando a FGB a total disposición dos mesmos para o que fose preciso.
Manifestamos o noso pesar, consternación e rexeitamento ante feitos tan lamentables, sendo o respecto cara ás persoas, xunto con outros valores, un dos fundamentais requisitos para formar parte da familia do baloncesto, e reiteramos a nosa total disposición con outros/ as posibles prexudicados/ as.

Comparte:

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram