As Unións de Federacións autonómicas propoñen un Plan Marshall para o deporte

– O documento recolle 27 medidas en 4 ámbitos: dixital, fiscal, ocupación e financiamento.
–  As unións levarán o documento no Congreso e no Senado e ao Consello Superior de Deportes.

As oito unións de federacións autonómicas de todo o estado presentaron hoxe un documento de medidas urxentes e a medio prazo para a recuperación das entidades deportivas #ante a crise da COVID-19. As propostas articúlanse en catro bloques e suman un total 27 accións que teñen que axudar a entidades,practicantes e profesionais a transformarse dunha vez e a sobrevivir.

Incerteza e malos agoiros
A evolución do coronavirus é unha incerteza que nos aboca cada día para traballar baixo unha incógnita permanente. O impacto na economía xa é unha realidade: a Comisión Europea xa prevé unha contracción dun 1,1% e algúns expertos apuntan que esta estimación verasesuperada. Neste contexto, os presidentes das oito confederacións comparecentes, Andalucía, Aragón, Castela e León, Catalunya, Galicia, Madrid, Región de Murcia e País Vasco, expresaron a súa preocupación pola gravidade das afectacións no mundo do deporte en todas as comunidades autónomas. “Somos parte do aire que ten esta sociedade. Sen deporte non sería posible unha normalización absoluta e a dúbida é en que situación vai volver, segundo márqueno loxicamente a sanidade e as institucións”, afirmou Javier Zuriarrain, presidente das federacións vascas.

A afectación actual da pandemia deixounos competicións suspendidas, peche de instalacións e moitos empregos no aire. Os clubs e as federacións deportivas teñen estruturas diferentes e moitos se sosteñen grazas ao voluntariado. En todas as
comunidades presentáronse ERTES, sendo Catalunya a que máis, con 24 federacións con expedientes en marcha. Na comunidade catalá, por exemplo, o sector do deporte é o sétimo máis afectado de entre 100 sectores con 2.539 expedientes e 25.120 traballadores afectados. Non en balde, o deporte representa o 2,1% do PIB catalán. Unha actividade económica tamén importante en Galicia, onde chega ao 2,63% ou Aragón, tamén cun peso do 2,6% do PIB. Tal e como sinalou Gerard Esteva, presidente da Unión de Federacións de Cataluña, o sector deportivo en Cataluña ocupa “o sétimo posto dos sectores que solicitaron ERTES, unha posición que remarca a importancia do mundo deportivo na ocupación e canto nos afectou a crise”.

Chove sobre mollado
Na maioría dos casos, son medidas a activación das cales o sector vén reclamando aos poderes públicos desde hai tempo e xa ten a experiencia da perda de dereitos e de recortes que supuxeron a grave crise financeira do 2008. “Levamos máis de dez anos pelexando por recuperar as axudas ao deporte que tiñamos antes da crise do 2008; a situación na que nos atopamos polo coronavirus deixa un horizonte moi difícil de prever”, dixo Vicente Martínez Orga, presidente da Unión de Federacións Deportivas
Madrileñas. José María López, Unión de Federacións de Murcia, lembrou “a desaparición de clubs despois da crise do 2008”. Agora empezaban a recuperarse “pero esta situación ponnos #ante un futuro moi incerto”, comentou.

O deporte non é só práctica deportiva. É educación, economía, benestar, cohesión e inclusión social. “A transversalidade do deporte como valor engadido noutros sectores, debería traducirse nun maior retorno económico nos orzamentos, que permita seguir desenvolvéndoo dunha forma digna”, comenta Alfonso Escribano do Vando, presidente da Confederación Andaluza de Federacións Deportivas.

Un plan 360 para o deporte
Este documento está formado por medidas transversais, articuladas en catro alicerces estruturais de actuación. A dixitalización, para garantir a transformación dixital necesaria da actividade deportiva, directiva e administrativa; a fiscalidade, para reducir a carga de gasto indirecto soportado polas entidades; a ocupación, para adaptar relaciónalaslaborais aos cambios pertinentes para evitar a destrución de postos de traballo; e o financiamento, para garantir —mesmo aumentar— os ingresos das entidades.

Medidas principais
No ámbito dixital, este “Plan Marshall” prevé medidas que axilicen a certificación dixital nas xestións co Rexistro de entidades deportivas das Comunidades Autónomas impulsen o recoñecemento da práctica de e- esports como disciplina deportiva e a súa competición como oficial, ou estimulen a dixitalización da xestión das entidades. No terreo fiscal destacan o establecemento do gravame ao tipo supereduido do 4% sobre os servizos deportivos, a exención de presentar o Imposto sobre sociedades para as
entidades sen afán de lucro con ingresos inferiores aos 100.000 euros ou a dedución no IRPF das cotas de instalacións deportivas e licenzas federativas. En canto á ocupación, a implementación do contrato formativo no deporte e a regularización do pocket money para as persoas voluntarias do mundo do deporte son agora máis necesarias que nunca. Por último, en relación co financiamento, as medidas van encamiñadas a incorporar afectacións de impostos para o financiamento do sector, así como medidas
excepcionais en canto á tramitación de subvencións para axilizar o outorgamento como consecuencia da crise provocada pola COVID-19.

Acción inmediata
“As decisións hai que tomalas agora para poder saír da crise. Para levar a cabo este Plan necesitamos diñeiro, persoal e cooperación coas administracións”, expón Daniel Bravo, portavoz da Unión de Federacións de Castela e León.
“Dado o gran impacto que estimamos que o Plan vai ter sobre o tecido deportivo aragonés, estamos xa traballando en dalo a coñecer a administracións locais e clubs deportivos para que todos fagamos nosas as propostas que no Plan propóñense”, explica Ainhoa Ruiz, presidenta de COFEDAR.
En Galicia, xa avanzaron en pedir algunhas medidas ao seu Secretario Xeral de Deportes. “O plan é un bo punto de partida para a reactivación e mantemento do sector deportivo despois desta situación de crise global, e ao mesmo tempo pódenos abrir novas portas de fronte ao futuro”, asegurou Bruno López, vicepresidente das federacións galegas. “O CSD debe apostar polo noso sector; o deporte supón unha parte moi importante para obenestar da sociedade”, engadiu.

Un plan compartido
O plan traballouse no seo das federacións deportivas e das unións de federacións xa existentes. “En momentos de crises a unión das unións de federacións resultou eficiente e útil”, dixo Esteva. Ademais, o presidente catalán ha apelado ao resto de territorios e animounos a “crear e constituír unións de federacións nas comunidades onde non as hai. Somos entidades útiles, ao servizo do deporte e da sociedade.”. O documento tamén se compartiu con outros actores do sector deportivo de todo o estado e levará aos deputados e senadores das cámaras españolas, e tamén ao Consello Superior de Deportes e ao Comité Olímpico Español 2,6 millóns de licenzas. As oito unións de federacións representan 443 federacións estatais, case 70.000 clubs e unha cifra que supera os 2,6 millóns de licenzas deportivas

Comparte:

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram