Deporte Galego

Calendario

MINIBASKET MASCULINA
LIGA REGULAR - FERROL - UNICO
Pendiente
Xogado
Comité
Suspendido
Aprazado
Avanzado
Info
Acta
Xornada 1
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
28/10/2017 10:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 10 - 60 'FISIA' BASKET FERROL
28/10/2017 10:00 BBCA MONTE VENTOSO 33 - 69 FERROL CB
28/10/2017 11:30 TIRSO DE MOLINA B 16 - 61 C.B. AS PONTES
28/10/2017 12:00 MERCEDARIAS 37 - 41 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
28/10/2017 12:00 BBCA COPACABANA 7 - 58 TIRSO DE MOLINA A MASC
29/10/2017 12:00 UNI FERROL - STAR CENTER 62 - 25 STAR CENTER 07
Xornada 2
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
04/11/2017 10:00 TIRSO DE MOLINA A MASC 64 - 14 MERCEDARIAS
04/11/2017 10:00 C.B. AS PONTES 39 - 44 UNI FERROL - STAR CENTER
05/11/2017 12:00 FERROL CB 56 - 46 BBCA COPACABANA
05/11/2017 12:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 50 - 22 TIRSO DE MOLINA B
05/11/2017 17:00 'FISIA' BASKET FERROL 64 - 13 BBCA MONTE VENTOSO
06/12/2017 17:00 STAR CENTER 07 67 - 35 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
Xornada 3
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
11/11/2017 10:00 BBCA COPACABANA 21 - 49 'FISIA' BASKET FERROL
11/11/2017 11:30 TIRSO DE MOLINA A MASC 67 - 15 FERROL CB
11/11/2017 12:00 MERCEDARIAS 54 - 26 TIRSO DE MOLINA B
11/11/2017 12:00 UNI FERROL - STAR CENTER 68 - 31 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
11/11/2017 12:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 35 - 75 C.B. AS PONTES
11/11/2017 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 29 - 46 STAR CENTER 07
Xornada 4
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
18/11/2017 10:00 TIRSO DE MOLINA B 19 - 63 UNI FERROL - STAR CENTER
19/11/2017 10:00 STAR CENTER 07 37 - 63 BBCA COPACABANA
19/11/2017 10:00 C.B. AS PONTES 60 - 14 BBCA MONTE VENTOSO
19/11/2017 10:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 79 - 36 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
19/11/2017 12:00 FERROL CB 46 - 40 MERCEDARIAS
20/11/2017 18:20 'FISIA' BASKET FERROL 45 - 56 TIRSO DE MOLINA A MASC
Xornada 5
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
25/11/2017 10:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 36 - 38 TIRSO DE MOLINA B
25/11/2017 10:00 BBCA COPACABANA 44 - 71 C.B. AS PONTES
25/11/2017 10:00 TIRSO DE MOLINA A MASC 57 - 18 STAR CENTER 07
25/11/2017 10:30 MERCEDARIAS 43 - 89 UNI FERROL - STAR CENTER
25/11/2017 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 22 - 34 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
26/11/2017 12:00 FERROL CB 29 - 69 'FISIA' BASKET FERROL
Xornada 6
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
02/12/2017 10:00 C.B. AS PONTES 43 - 72 TIRSO DE MOLINA A MASC
02/12/2017 10:00 UNI FERROL - STAR CENTER 66 - 15 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
02/12/2017 11:30 TIRSO DE MOLINA B 54 - 24 BBCA MONTE VENTOSO
02/12/2017 12:00 STAR CENTER 07 61 - 47 FERROL CB
03/12/2017 17:00 'FISIA' BASKET FERROL 69 - 19 MERCEDARIAS
03/12/2017 17:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 55 - 62 BBCA COPACABANA
Xornada 7
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
16/12/2017 10:00 TIRSO DE MOLINA A MASC 64 - 14 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
16/12/2017 12:00 MERCEDARIAS 42 - 35 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
16/12/2017 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 15 - 66 UNI FERROL - STAR CENTER
17/12/2017 10:00 BBCA COPACABANA 55 - 35 TIRSO DE MOLINA B
17/12/2017 17:00 'FISIA' BASKET FERROL 55 - 44 STAR CENTER 07
22/12/2017 18:15 FERROL CB 54 - 34 C.B. AS PONTES
Xornada 8
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
12/01/2018 17:30 TIRSO DE MOLINA B 11 - 61 TIRSO DE MOLINA A MASC
13/01/2018 12:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 55 - 37 BBCA MONTE VENTOSO
14/01/2018 10:00 UNI FERROL - STAR CENTER 63 - 12 BBCA COPACABANA
14/01/2018 12:00 C.B. AS PONTES 50 - 64 'FISIA' BASKET FERROL
14/01/2018 17:00 STAR CENTER 07 84 - 45 MERCEDARIAS
14/01/2018 17:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 30 - 50 FERROL CB
Xornada 9
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
20/01/2018 12:00 MERCEDARIAS 69 - 33 BBCA MONTE VENTOSO
20/01/2018 12:00 BBCA COPACABANA 60 - 39 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
20/01/2018 12:30 STAR CENTER 07 65 - 34 C.B. AS PONTES
20/01/2018 16:00 'FISIA' BASKET FERROL 55 - 5 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
21/01/2018 12:00 FERROL CB 41 - 27 TIRSO DE MOLINA B
23/01/2018 18:00 TIRSO DE MOLINA A MASC 55 - 37 UNI FERROL - STAR CENTER
Xornada 10
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
27/01/2018 12:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 12 - 62 TIRSO DE MOLINA A MASC
27/01/2018 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 34 - 61 BBCA COPACABANA
27/01/2018 16:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 60 - 67 STAR CENTER 07
28/01/2018 11:00 MERCEDARIAS 50 - 56 C.B. AS PONTES
28/01/2018 11:30 TIRSO DE MOLINA B 11 - 62 'FISIA' BASKET FERROL
28/01/2018 12:00 UNI FERROL - STAR CENTER 62 - 34 FERROL CB
Xornada 11
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
03/02/2018 10:00 TIRSO DE MOLINA A MASC 58 - 8 BBCA MONTE VENTOSO
03/02/2018 12:00 BBCA COPACABANA 64 - 58 MERCEDARIAS
03/02/2018 12:00 STAR CENTER 07 63 - 32 TIRSO DE MOLINA B
04/02/2018 16:00 C.B. AS PONTES 41 - 32 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
04/02/2018 17:00 'FISIA' BASKET FERROL 61 - 29 UNI FERROL - STAR CENTER
10/02/2018 12:00 FERROL CB 53 - 39 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
Xornada 12
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
17/02/2018 10:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 43 - 42 MERCEDARIAS
17/02/2018 16:00 C.B. AS PONTES 61 - 24 TIRSO DE MOLINA B
17/02/2018 16:00 'FISIA' BASKET FERROL 56 - 24 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
18/02/2018 10:00 FERROL CB 59 - 7 BBCA MONTE VENTOSO
18/02/2018 10:00 TIRSO DE MOLINA A MASC 68 - 22 BBCA COPACABANA
20/02/2018 18:00 STAR CENTER 07 56 - 80 UNI FERROL - STAR CENTER
Xornada 13
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
23/02/2018 18:00 UNI FERROL - STAR CENTER 67 - 40 C.B. AS PONTES
24/02/2018 10:00 BBCA COPACABANA 49 - 32 FERROL CB
24/02/2018 10:00 TIRSO DE MOLINA B 34 - 48 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
24/02/2018 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 21 - 72 'FISIA' BASKET FERROL
24/02/2018 12:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 31 - 73 STAR CENTER 07
24/02/2018 16:00 MERCEDARIAS 14 - 64 TIRSO DE MOLINA A MASC
Xornada 14
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
03/03/2018 12:00 TIRSO DE MOLINA B 26 - 52 MERCEDARIAS
03/03/2018 16:00 C.B. AS PONTES 59 - 29 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
03/03/2018 16:00 STAR CENTER 07 74 - 24 BBCA MONTE VENTOSO
03/03/2018 16:00 'FISIA' BASKET FERROL 68 - 45 BBCA COPACABANA
04/03/2018 12:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 16 - 67 UNI FERROL - STAR CENTER
04/03/2018 12:00 FERROL CB 25 - 65 TIRSO DE MOLINA A MASC
Xornada 15
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
10/03/2018 10:00 TIRSO DE MOLINA A MASC 51 - 41 'FISIA' BASKET FERROL
10/03/2018 10:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 35 - 33 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
10/03/2018 12:00 MERCEDARIAS 56 - 52 FERROL CB
10/03/2018 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 10 - 61 C.B. AS PONTES
23/03/2018 18:00 UNI FERROL - STAR CENTER 66 - 15 TIRSO DE MOLINA B
25/04/2018 18:00 BBCA COPACABANA 68 - 69 STAR CENTER 07
Xornada 16
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
16/03/2018 18:00 UNI FERROL - STAR CENTER 76 - 52 MERCEDARIAS
17/03/2018 10:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 61 - 36 BBCA MONTE VENTOSO
17/03/2018 10:00 C.B. AS PONTES 58 - 43 BBCA COPACABANA
17/03/2018 11:30 TIRSO DE MOLINA B 39 - 57 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
17/03/2018 16:00 STAR CENTER 07 56 - 63 TIRSO DE MOLINA A MASC
18/03/2018 19:00 'FISIA' BASKET FERROL 50 - 32 FERROL CB
Xornada 17
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
22/03/2018 18:30 FERROL CB 44 - 60 STAR CENTER 07
22/03/2018 18:30 BBCA COPACABANA 45 - 49 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
22/03/2018 20:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 56 - 84 UNI FERROL - STAR CENTER
23/03/2018 18:00 TIRSO DE MOLINA A MASC 68 - 21 C.B. AS PONTES
24/03/2018 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 56 - 62 TIRSO DE MOLINA B
13/04/2018 19:00 MERCEDARIAS 20 - 70 'FISIA' BASKET FERROL
Xornada 18
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
07/04/2018 10:00 UNI FERROL - STAR CENTER 63 - 12 BBCA MONTE VENTOSO
07/04/2018 11:30 TIRSO DE MOLINA B 29 - 62 BBCA COPACABANA
07/04/2018 12:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 62 - 53 MERCEDARIAS
08/04/2018 10:00 C.B. AS PONTES 54 - 28 FERROL CB
08/04/2018 12:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 15 - 65 TIRSO DE MOLINA A MASC
08/04/2018 12:00 STAR CENTER 07 53 - 91 'FISIA' BASKET FERROL
Xornada 19
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
11/04/2018 18:20 'FISIA' BASKET FERROL 52 - 32 C.B. AS PONTES
13/04/2018 18:00 BBCA COPACABANA 43 - 65 UNI FERROL - STAR CENTER
14/04/2018 10:00 BBCA MONTE VENTOSO 25 - 76 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
14/04/2018 12:00 MERCEDARIAS 50 - 66 STAR CENTER 07
15/04/2018 12:00 FERROL CB 40 - 36 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
17/04/2018 17:30 TIRSO DE MOLINA A MASC 50 - 0 TIRSO DE MOLINA B
Xornada 20
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
20/04/2018 18:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 56 - 63 BBCA COPACABANA
20/04/2018 18:00 UNI FERROL - STAR CENTER 13 - 63 TIRSO DE MOLINA A MASC
21/04/2018 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 37 - 82 MERCEDARIAS
22/04/2018 10:00 TIRSO DE MOLINA B 35 - 53 FERROL CB
22/04/2018 10:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 29 - 75 'FISIA' BASKET FERROL
13/05/2018 12:00 C.B. AS PONTES 52 - 64 STAR CENTER 07
Xornada 21
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
04/05/2018 18:30 TIRSO DE MOLINA A MASC 54 - 3 BBCA PRAIA DE A GRAÑA
04/05/2018 19:00 BBCA COPACABANA 83 - 49 BBCA MONTE VENTOSO
06/05/2018 12:00 STAR CENTER 07 69 - 53 SANTIAGO APOSTOL NARÓN
06/05/2018 12:00 FERROL CB 34 - 60 UNI FERROL - STAR CENTER
07/05/2018 18:20 'FISIA' BASKET FERROL 67 - 16 TIRSO DE MOLINA B
07/05/2018 18:30 C.B. AS PONTES 66 - 54 MERCEDARIAS
Xornada 22
Data Equipo Local Resultado Equipo Visitante Detalles
11/05/2018 17:00 TIRSO DE MOLINA B 44 - 74 STAR CENTER 07
11/05/2018 18:00 UNI FERROL - STAR CENTER 58 - 55 'FISIA' BASKET FERROL
12/05/2018 12:00 BBCA MONTE VENTOSO 14 - 65 TIRSO DE MOLINA A MASC
12/05/2018 12:00 BBCA PRAIA DE A GRAÑA 63 - 62 FERROL CB
12/05/2018 18:00 MERCEDARIAS 52 - 57 BBCA COPACABANA
12/05/2018 18:00 SANTIAGO APOSTOL NARÓN 48 - 56 C.B. AS PONTES

Colaboradores Institucionales

 Concello de Santiago LOGO NON  Captura de pantalla completa 30032016 181327  158573631 3698522630239682 385709146731840444 n concello novo  Captura de pantalla completa 28042016 194652    dgan
lugo

logo-deputacion-ourense

 

logo DEPUTACION PONT Deputación da Coruña logouvigo
 

 


   

Colaboradores FGB

  balon oficial 

gadis