Activo o prazo para o Recoñecemento como Deportista Galego de Alto Nivel (DGAN)

A Secretaría Xeral para o Deporte inicia un novo prazo, que se estenderá durante todo o vindeiro mes de novembro; para poder solicitar o recoñecemento como DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL (DGAN).

Os deportistas interesados na tramitación destas certificacións deberán presentar e cumprir os seguintes requisitos:

1. Cubrir Modelo de solicitude Con todos os datos do interesado, asinado na parte inferior esquerda polo deportista.

2. Unha vez cuberta dita solicitude, o presidente ou secretario da federación correspondente debe asinar e selar dita solicitude.

3. A Federación expedirá unha certificación de posesión de licenza vixente expedida dende, polo menos, o 1 de xaneiro do ano 2015.

4. Os interesados presentarán fotocopia de DNI.

5. Certificado do padrón de veciñanza administrativa.

As solicitudes poden presentarse en calquera edificio administrativo de cada unha das provincias galegas , ou na Escola Galega de Administración Pública, EGAP (Rúa Madrid 2-4. 2ª planta- 15781).

Decreto 6 – 2004
Orde 30 de maio – 2005 DGAN
Solicitude DGAN
26 XUÑO II – DGAN

Comparte:

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram